Grikinienė Jurgita

IŠSILAVINIMAS

1988 m baigė Vilniaus 41-ąją vidurinę mokyklą su sidabro medaliu.
1987 m. baigė neakivaizdinę jaunųjų medikų mokyklą Kauno akademinėse klinikose.
1994 m. baigė Vilniaus Universiteto medicinos fakultete pediatrijos specialybės studijas diplomu su pagyrimu. Suteikta gydytojos – pediatrės kvalifikacija.
1997 m. baigė Vilniaus Universiteto bendrąją vaikų ligų rezidentūrą. Suteikta gydytojos-pediatrės kvalifikacija.
2002 m. baigė Vilniaus Universiteto vaikų neurologijos subspecialybės rezidentūrą. Suteikta gydytojos vaikų neurologės kvalifikacija.
Kėlė kvalifikaciją vaikų epilepsijos kursuose Miunchene (Vokietija), Kylyje (Vokietija), Granavollene (Norvegija), Eilate (Izraelyje), vaikų neurologijos kursuose Zalcburge (Austrijoje), Vilniaus universiteto, Kauno Medicinos universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gydytojų tobulinimosi kursuose, Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse praktinėse konferencijose.

DARBO PATIRTIS

1991-1993 m. dirbo medicinos seserimi Vilniaus Universitetinėje vaikų ligoninėje, naujagimių infekcijų skyriuje.
2002-2007 m. dirbo gydytoja vaikų neurologe – konsultante Vilniaus Universiteto vaikų ligoninės Pediatrijos centre.
Nuo 2008 m. dirba gydytoja vaikų neurologe – vyr. ordinatore Vaikų ligoninėje, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filiale, Pediatrijos centre, Vaikų neurologijos skyriuje.
2005-2006 m. dirbo asistente Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikoje.
2006-2014 m. dirbo lektore Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikoje.
Nuo 2014 dirba docente Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikoje.

MOKSLINĖ VEIKLA

2006 m. apgynė biomedicinos mokslų srities medicinos mokslo krypties daktaro disertaciją “Epilepsija sergančių paauglių magnio, natrio ir chlorido išsiskyrimo su šlapimu ypatumai (lyties ir gydymo valproatais įtaka ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų duomenimis)“, suteiktas biomedicinos mokslų daktaro laipsnis.

Mokslinių tyrinėjimų bei profesinio domėjimosi sritys – vaikų neurologija, ypač kūdikių, vaikų ir paauglių epilepsija, neepilepsiniai priepuoliai, epilepsijos gydymas, lyčių skirtumai, infekcinės ir imuninės nervų sistemos ligos, vaikų raidos sutrikimai, retos neurologinės ligos. Skaito pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, organizuoja ir veda gydytojų tobulinimosi ciklą Vilniaus Universitete “Aktualūs vaikų neurologijos klausimai“, „Vaikų epilepsija ir miego sutrikimai“.

Publikuoti 26 moksliniai straipsniai, 23 tezės ir stendiniai pranešimai.

Yra Lietuvos neurologų draugijos, Lietuvos vaikų neurologų draugijos, Lietuvos epileptologų draugijos, Lietuvos pediatrų draugijos narė.