Klinikos komandoje – naujas specialistas.

Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinikoje darbą pradėjo naujas specialistas – Akių ligų centro direktorius docentas Rimvydas Ašoklis.

Registracija būtina.